14mm

najpopularniji način pakiranja

Debljina kutije 

CD/DVD kutija dolazi u varijanti sa debljinom hrbata 7 mm i 14 mm.

Duplo pakiranje

U varijanti debljine hrbata 14 mm, možete birati između kutije sa jednim, dvostrukim ili višestrukim pakiranjima.

Boja

crna, poluprozirna, prozirna.

© 2012. / replikacija.euroval.hr / euroval.hr / tehnika.euroval.hr / led.euroval.hr / Euroval d.o.o. / Sva prava pridržana / Mirna 11, 10040 Zagreb - HR, telefon: +385 1 29171 73, fax:+385 1 5581 872, OIB: 57964358389, ZABA: 2360000-1101301569, PBZ: 2340009-1110194998