Na našim stranicama mogu se naći svi oblici omota i labela prema kojima treba prilagoditi grafički dizajn.
Sve dimenzije se u mjerilu 1:1 i mogu se koristiti kao podloga za grafičku pripremu. Kod dizajna omota i digipacka treba obratiti pažnju na napust od 3 mm sa svih strana (razmak između plave i crvene rubne linije) tj. dimenzije gotovog proizvoda i sirovog formata za tisak.

CD Digipack 4 pages
DVD Digipack 4 pages
Digipack CD 6 pages

 

 

 

 

 

CD Digipack 6 pages
DVD unipack
Ekopack CD

 

 

 

 

 

Filebinder PVC envelope
PVC envelope
PVC envelope 2

 

 

 

 

 

Cardboard wallet
DVD Box 7 mm
DVD Box 9 mm
DVD Box 14 mm

 

 

 

 

 

DVD Box 22 mm
Jewel Box CD
Kick out
Slim Box

 

 

 

 

 

 

Kod dizajna labela za CD/DVD treba koristiti podlogu sa središnjim otvorom i prstenom kao preview (nije potrebno ubacivati pripremu u dimenzije CD/DVD-a), tako da lakše otklonite mogućnost pogreške (da slova ili bitni dijelovi dizajna ne dolaze na mjesto otvora ili prstena).

  • Sve fontove obavezno pretvoriti u krivulje/vektore ili sa pripremom za tisak poslati i korištene fontove!
  • Fotografije obavezno pretvoriti u CMYK (3oo dpi).
  • Gotovu pripremu slati u CMYK-u, u jednom od slijedećih formata: PDF, EPS, TIFF, PSD, JPEG, AI, PS.
  • Ukoliko postoje posebni zahtjevi kod izrade covera, omota, digipacka, potrebno je poslati i nacrte štance sa pripadajućom pripremom za tisak.
  • Posebne zahtjeve tiska labela – tisak na bijelu podlogu ili srebrnu podlogu, pantone, sito, offset, inkjet, lakiranje – potrebno je naglasiti prilikom narudžbe ili se dogovorno može odabrati najprikladnija opcija s obzirom na dostavljenu grafičku pripremu.

Ukoliko neki od ovih zahtjeva nisu ispunjeni, morati ćemo zaračunati izradu grafičke pripreme za tisak!