Da bi se pripremio kvalitetan cd/dvd master treba se pridržavati slijedećih uputa i savjeta kako bi vaš medij bio što je moguće više kompatibilan u radu sa svim uređajima za čiji je rad namijenjen.

Pogledajte pripremu mastera za replikaciju

 • koristiti kvalitetne medije (Verbatin, TraxData, Sony)
 • zapis na mediji ne snimajte većom brzinom od 2x kako bi bili sigurni da nema grešaka prilikom snimanja, pucketanja na audio CD-u
 • uključiti opciju provjere snimljenog medija
 • ukoliko se materijali koje snimate nalaze na drugom računalu ili nekoj drugoj vanjskoj jedinici, sve podatke potrebne za vaš master prije prženja trebate kopirati na računalo na kojem radite mastering
 • ako snimate na prijenosnom računalu, uključite ga u struju. Na taj način spriječavate opadanje performansi snimanja
 • zatvorite sve nepotrebne aplikacije na računalu prije snimanja mastera
 • medij je potrebno finalizirati!
 • provjerite da li je master identičan originalu
 • ukoliko radite CD-TEXT za audio CD, obavezno izbjegavajte sve znakove osim slova engleskog alfabeta!
Dostava mastera

Ukoliko isporučujete master, na njemu ne smiju biti vidljiva mehanička oštećenja. Po mogućnosti je mastere potrebno dostaviti i u DDP formatu, jer se isti format koristi prilikom izrade glass-mastera koji je potreban za daljnju replikaciju medija.

Prije dostave mastera, provjerite njegovu kompatibilnost sa drugim uređajima kojima ste namjenili njegov sadržaj (CD/DVD reproduktori na računalu, linijski reproduktori raznih proizvođača…).

Format zapisa na mediju treba biti kompatibilan sa ISO9660 ili Micro-UDF standardu.

Masteri za podatkovni CD ili AUDIO CD trebaju biti dostavljeni na

 • CD ROM-R
 • CD AUDIO duljine do 79 minuta sa ili bez CD teksta
 • DDP image 2.1
Masteri za DVD-5/9 trebaju biti dostavljeni na:
 • DVD ROM-R
 • DDP image 2.1