Proizvodnja se nalazi u prostoru površine 900m2 i opremljena je sa četiri proizvodne linije od čega dvije za replikaciju CD-a i dvije za replikaciju DVD-a marke Singulus koji predstavlja najmodernije strojeve na području replikacije medija. Također posjedujemo stroj za izradu miniCD-a (business card).

Mediji koji se repliciraju prolaze kroz najnoviji stroj za provjeru medija prije nego se pušta na tržište.

Uz pogon za replikaciju medija dolaze i strojevi za tisak. Tako posjedujemo stroj za ofsetni tisak i sitotisak.

Proizvodnja ne bi bila kompletna da nema strojeve za pakiranje.

Uz sve ispunjene uvjete za proizvodnju, možemo garantirati rekordne rokove isporuke kao i cjelokupnu uslugu na jednome mjestu, od masteringa medija, grafičkog dizajna do finalno zapakiranog proizvoda.