Kod dizajna labela za CD/DVD treba koristiti podlogu sa središnjim otvorom i prstenom kao preview (nije potrebno ubacivati pripremu u dimenzije CD/DVD-a), tako da lakše otklonite mogućnost pogreške (da slova ili bitni dijelovi dizajna ne dolaze na mjesto otvora ili prstena).

Na našim stranicama mogu se naći svi oblici omota i labela prema kojima treba prilagoditi grafički dizajn.
Sve dimenzije se u mjerilu 1:1 i mogu se koristiti kao podloga za grafičku pripremu.

Kod dizajna omota i digipacka treba obratiti pažnju na napust od 3 mm sa svih strana (razmak između plave i crvene rubne linije) tj. dimenzije gotovog proizvoda i sirovog formata za tisak.

  • Sve fontove obavezno pretvoriti u krivulje/vektore ili sa pripremom za tisak poslati i korištene fontove!
  • Fotografije obavezno pretvoriti u CMYK (3oo dpi).
  • Gotovu pripremu slati u CMYK-u, u jednom od slijedećih formata: PDF, EPS, TIFF, PSD, JPEG, AI, PS.
  • Ukoliko postoje posebni zahtjevi kod izrade covera, omota, digipacka, potrebno je poslati i nacrte štance sa pripadajućom pripremom za tisak.
  • Posebne zahtjeve tiska labela – tisak na bijelu podlogu ili srebrnu podlogu, pantone, sito, offset, inkjet, lakiranje – potrebno je naglasiti prilikom narudžbe ili se dogovorno može odabrati najprikladnija opcija s obzirom na dostavljenu grafičku pripremu.
  • dimenzije za ofset tisak na cd/dvd: 21.7 mm x 118.3 mm
  • dimenzije za biju podlogu su 118 x 22 mm
Ukoliko neki od ovih zahtjeva nisu ispunjeni, morati ćemo zaračunati izradu grafičke pripreme za tisak!